Công việc tại Mylia

Vollzeit

Nhà hàng Mylia Vietnamese Fusion Grill tìm một người nhân viên VOLLZEIT phục vụ

 

+++Chúng tôi dung cấp +++

• giờ làm việc có thể linh hoạt

• lương trà tốt

• môi trường làm việc dễ chịu

• có thể ăn uống miễn phí trong thời gian làm việc (phụ thuộc hợp đồng)

 

+++ Yeu cầu +++

• Tiếng Đức

• Tiếng Anh (tốt hơn) 

• Nếu có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng tốt hơn

 

SDT: 0331 24342867‬

Teilzeit / Minijob (Sinh Vien)

Nhà hàng Mylia Vietnamese Fusion Grill tìm một người nhân viên TEILZEIT/MINIJOB/SINH VIEN phục vụ

 

+++Chúng tôi dung cấp +++

• giờ làm việc có thể linh hoạt

• lương trà tốt

• môi trường làm việc dễ chịu

• có thể ăn uống miễn phí trong thời gian làm việc (phụ thuộc hợp đồng)

 

+++ Yeu cầu +++

• Tiếng Đức

• Tiếng Anh (tốt hơn) 

• Nếu có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng tốt hơn

 

SDT: 0331 24342867‬